Błąd 6P1 w kotle Ariston


Problem z niepoprawną pracą systemu spalinowego

Występowanie awarii oznaczonej błędem 6P1, 6P2 i 6P3 wskazuje na błąd w interpretacji elektroniki sterującej sekwencji pracy wentylatora.

Najczęstszym problemem jest nieprawidłowa praca układu zabezpieczeń przeciwwypływowych spalin kotła. Równie często dochodzi do uszkodzenia okablowania bądź elementów pomiarów jak czujnik różnicy ciśnień. W przypadku powyższego błędu nie zalecam własnych napraw - mogą się one skończyć tragicznie w skutkach , ze względu na ingerencję w automatyczny układ zabezpieczeń kotła.

W przypadku ciągłej pracy kotła z jednym z powyższych błędów zalecam wyłączenie urządzenia bezpośrednio z gniazda sieci zasilającej 230V - praca urządzenia przy uszkodzeniach powyższych może spowodować zniszczenie układu automatyki kotła.