Ariston Clas błąd 607


Problem z wykryciem pracy wentylatora w czasie inicjalizacji startu

Błąd 607 oznacza nieprawidłową pracę kotła podczas startu - kocioł rozpoznaje pracę systemy wyrzutu spalin.

Usterka może wynikać z wielu przyczyn. Najczęstszą jest uszkodzenie sterownika kotła, równie często uszkodzeniu ulega czujnik różnicy ciśnień. Z racji kosztów części(sterownika, czujnika), niezalecana jest samodzielna naprawa (części zamontowane przez osobę bez autoryzacji nie posiadają gwarancji).